Telemarketing
Lenker i denne kategorien:
Teleperformance
6/10 (2)
Teleperformance
[Innlagt: 22.02.2003]

Teleperformance er leverandør av tjenester innen telemarketing og tele-tjenester.

© 1997-2018 Norindex.no er en del av Norindex Media Norge portalene.
Copyright og Personvern policy :: Annonsere på våre portaler :: Om oss :: Kontakt oss

Det er ikke tillatt, uten å innhente skriftlig tillatelse fra Norindex Media Norge, å kopiere, videreformidle eller selge innholdet fra dette domenet. Dette gjelder bla. logo, tekst, fotografier samt programkoder og tekniske løsninger.