Takst
Lenker i denne kategorien:
Frogner Takst
8/10 (3)
Frogner Takst
[Innlagt: 02.12.2002]

Verdi- og lånetaksering av boliger i Oslo m/omegn. Trenger du ny verditakst av din bolig?

Sandtakst.no - Verditaksering.
0/10 (0)
Sandtakst.no - Verditaksering.
[Innlagt: 03.08.2007]

Sivilingeniør Erik Sand utfører verditaksering, tilstandsrapportering og leievurdeing av alle typer boliger. Sandtakst utfører også arealmåling i bygninger og planskisser, og sakkyndig teknisk bistand ved omsetning av boliger og leieboerskifte. Erik Sand er sertifisert takstmann av Norges Takseringsforbund (NTF) for verditaksering og tilstandsrapportering av boliger, og holder til i Oslo.

© 1997-2018 Norindex.no er en del av Norindex Media Norge portalene.
Copyright og Personvern policy :: Annonsere på våre portaler :: Om oss :: Kontakt oss

Det er ikke tillatt, uten å innhente skriftlig tillatelse fra Norindex Media Norge, å kopiere, videreformidle eller selge innholdet fra dette domenet. Dette gjelder bla. logo, tekst, fotografier samt programkoder og tekniske løsninger.