Rusmidler
Lenker i denne kategorien:
detnytter.no
1/10 (1)
detnytter.no
[Innlagt: 06.11.2002]

Vi skal vise at Det Nytter å bryte med rusmisbruk og et destruktiv t livsmønster.

Forbundet mot rusgift
6/10 (167)
Forbundet mot rusgift
[Innlagt: 02.11.2001]

Omfattende nettsted om alkohol, narkotika og medikamenter. Spesialsider om cannabis, om hjerte og helse, om rusgiftundervisning og egne studentsider. Tidsskriftet Mot Rusgift ligger i fulltekst.

Rusprat.no
1/10 (1)
Rusprat.no
[Innlagt: 27.09.2002]

Rusprat.no om deg, dine barn og alkohol.

Statens tobakksskaderåd
0/10 (0)
Statens tobakksskaderåd
[Innlagt: 06.11.2002]

Statens tobakksskaderåd er et kompetanse- og forvaltningsorgan under Sosial- og helsedepartementet i spørsmål som angår tobakk og helse, og skal arbeide for å redusere forbruket av tobakk i Norge.

tobakkdreper.no
6/10 (2)
tobakkdreper.no
[Innlagt: 03.11.2003]

Sosial- og helsedirektoratets infoside om tobakk.

Tobakksrådet: Vær Røykfri!
2/10 (1)
Tobakksrådet: Vær Røykfri!
[Innlagt: 06.11.2002]

Tobakksforebyggende undervisningsprogram for ungdomsskolen. Det er treårig og gjennomføres av lærerene.

© 1997-2018 Norindex.no er en del av Norindex Media Norge portalene.
Copyright og Personvern policy :: Annonsere på våre portaler :: Om oss :: Kontakt oss

Det er ikke tillatt, uten å innhente skriftlig tillatelse fra Norindex Media Norge, å kopiere, videreformidle eller selge innholdet fra dette domenet. Dette gjelder bla. logo, tekst, fotografier samt programkoder og tekniske løsninger.